Kei hea te KŌMAKO e ko?

Kei hea te KŌMAKO e ko?

Then where will we see the KŌMAKO?

Fruits of WHANU

KOMAKO = URI/DESCENDENTS